O skupini

Skupina EUMAT je bila ustanovljena leta 2011. Ustanovne vrednote skupine, ki izhajajo iz tesnega sodelovanja med podjetji ustanoviteljev in njihovimi strankami, sta vpetost v in poznavanje lokalnega okolja ter osebni pristop. Predstavljajo moč, na kateri skupina gradi svoje poslovanje.

Člani skupine EUMAT ponujajo širok nabor visoko kvalitetnih izdelkov za gradnjo, obnovo in dom  ter skrbijo za povezavo med proizvajalci in končnimi uporabniki. S svojimi prodajnimi mesti predstavlja skupina pomembnega akterja na tržišču gradbenega materiala.

Člani skupine

Vodstvo

Jure Prhaj
direktor

jure.prhaj@eumat.si

Urban Svetina
direktor

Alan Ašćerić
prokurist

grim-commerce@eumat.si

Pavel Žerjal
prokurist

gradbena@eumat.si

Primož Černic
prokurist

apia@eumat.si

Tomaž Prhaj
prokurist

mix@eumat.si

Marko Bandelli
prokurist

bandelli@eumat.si